aanpassing BPR

Geplaatst op 05-02-2016  -  Categorie: Algemeen

Er zijn aanpassingen aan het BRP.

Om de richtlijnen van het Rijnvaartpolitiereglement en het Binnenvaartpolitiereglement beter op elkaar af te laten stemmen is er op dinsdag 14 oktober jl. een wijzigingsbesluit van het Binnenvaartpolitiereglement tot stand gekomen en op 4 november 2015 gepubliceerd in het Staatsblad

Hierin staat onder andere de verplichting beschreven mbt het dragen van een reddingsvest en AIS apparaat.
Belangrijkste wijzigingen zijn:
- Het is verplicht om in bepaalde situaties een reddingsvest te dragen aan boord van binnenvaartschepen.
- Net als het BPR mag nu ook het Handboek voor Marifonie in de binnenvaart in digitale vorm aan boord zijn. Mits op ieder moment te raadplegen.
- Schepen, niet zijnde kleine schepen, die varen op zogenaamde CEMT I klasse vaarwegen of hoger moeten een AIS Transponder aan boord hebben en gebruiken.
- Kleine schepen die AIS gebruiken mogen alleen een daarvoor goedgekeurd systeem gebruiken.
- Het gebruik van spudpalen wordt nu geregeld.
- Nadere bepalingen over de stabiliteit van binnenvaartschepen.
- Diverse aanpassingen en correcties in de teksten van de vaarregels en bijlagen.

Je kunt de aanpassingen hier nalezen.