ALV 24 april

Geplaatst op 04-04-2017  -  Categorie: Algemeen

De ALV staat al weer voor de deur: 24 april, 20.00 uur, Clubhuis! Gedurende deze avond zal de discussie over het clubhuis een belangrijke rol spelen. Na de geslaagde inspraakavond is de kantinecommissie onder leiding van onze secretaris van start gegaan. Ze zijn gekomen tot een advies voor de langere termijn. Dit advies is vervolgens bij alle afdelingen gedurende de ledenavonden besproken en bediscussieerd. Het eindresultaat van al deze acties ligt begin april bij het AB. De resultaten ervan zullen worden gepresenteerd op de ALV. Daar zal zonder twijfel discussie op volgen! Ook zal voor de korte termijn worden aangegeven hoe met de kantine en de bezetting zal worden omgegaan. Ook zal het interim bestuur komen met een voorstel voor de nieuwe samenstelling van het bestuur. Daar doet zich nog wel een probleem voor: we zoeken nog een penningmeester voor het AB. Liefhebbers kunnen zich direct melden bij de interim-voorzitter Henk Blaauw (rettizroov.[antispam].@wsv-vada.nl)!