Bericht van het AB

Geplaatst op 02-09-2017  -  Categorie: Algemeen

Het AB heeft na de vakantie de draad weer opgepakt: er was een eerste vergadering op 21 augustus. Een paar belangrijk onderwerpen van gesprek passeren nu de revue.


Er is inmiddels een kantine commissie benoemd bestaand uit 3 leden van het AB, te weten Daaf Kodde, Pieter Raijmakers en Henk Blaauw. Zij overleggen met de kantinebeheerder Monique en houden ook de kosten en inkomsten bij. Het laat zich aanzien dat de exploitatie van de kantine aan het verbeteren is. Definitievere cijfers komen op de ALV in November.


Annouk heeft vanwege drukke werkzaamheden elders haar overeenkomst met VADA opgezegd per 1 september. Jammer op zich! We zijn wel steeds erg blij met haar input geweest, heeft echt geholpen om een nieuwe koers in te slaan.

 

Direct na de vakantie gaan we beginnen met de realisatie van de koffiehoek. Het streven is erop gericht om die in ieder geval voor het winterseizoen gerealiseerd te hebben.

De gesprekken met de gemeente zijn weer opgestart. Dit vergt ook weer even op gang komen van twee kanten. We zullen jullie van de voortgang op de hoogte houden.


Ook is een overleg bij RWS in de maak om van gedachten te wisselen over de lange termijn verwachtingen met betrekking tot onze locatie en de vooraarden die nu en in de toekomst gesteld worden aan de bebouwing.


VADA is sterk betrokken bij de Dijkdenkers en wel vooral bij twee Bouwstenen van beleid: die van Infrastructuur en die van Recreatie. Bij recreatie wordt daarbij ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan Veiligheid. Deze activiteiten zullen in september met vol vermogen worden voortgezet.


Vacatures
We hebben een paar vacatures die vragen om nadere invulling:

  • Redacteur Vada Varia Haven
  • Boekhouder Haven
  • Penningmeester Algemeen
  • Boekhouder Algemeen