Bericht van het roeibestuur

Geplaatst op 22-12-2017  -  Categorie: Roeien  -  Auteur: Alex Grashof

Beste roeileden,

Dit is het laatste nieuwsbericht van 2017. Een jaar met mooie roeimomenten en een jaar waarin weer veel lief en leed is gedeeld. Voor mij persoonlijk zijn een aantal hoogtepunten de gezamenlijk opgestelde visie voor de Grebbedijkontwikkeling met vijf andere watersportverenigingen in Wageningen, de definitieve ruimte die de roeiafdeling binnen WSV VADA begin dit jaar heeft gekregen voor realisatie van een L-vlot en de verwerving van een olympische gladde twee die door de gouden medaillewinnaars Ilse Paulis en Maaike Head tijdens het 21e lustrumfeest bij VADA ten doop is gehouden. We mogen ook trots zijn op de fantastische inzet in het afgelopen jaar van de vele vrijwilligers op allerlei gebied, van schilderen, onderhoud, schoonmaken en kantinediensten tot en met coaching en roeiinstructie. Alleen het roeien en sturen moeten we zelf doen. 

In 2018 worden een aantal grote stappen gezet in de planvorming voor de Grebbedijk. Landschapsarchitecten zijn in opdracht van de projectorganisatie Grebbedijk aan de slag gegaan met het opstellen van 9 tot 10 denkrichtingen voor het waterveilig maken van het 6 kilometer lange dijktraject tussen de Wageningse Berg en de Grebbeberg. Dit gaat in 2018 uitmonden in 6 oplossingsrichtingen voor de aanpak van de waterveiligheid en het meekoppelen van kansen voor kwaliteitsverbeteringen . Eind 2018 rollen daar 3 voorkeursscenario’s. De zes watersportverenigingen hopen vurig dat daarin de visie voor meer ruimte en betere veiligheid voor de waterrecreatie wordt meegenomen.

Door de najaars ALV van WSV VADA is het begrotingsvoorstel voor 2018 goedgekeurd. Ook is door onze algemeen voorzitter Henk Blaauw het vrijwilligersbeleid van het Algemeen Bestuur toegelicht waarover binnen onze divers samengestelde vereniging regelmatig wat om te doen is. Er is oog en respect voor verschillen tussen afdelingen wat betreft vrijwilligersvergoedingen. Andere regels worden uniform toegepast, bijvoorbeeld omtrend lidmaatschap, gedrag en veiligheid.

Tijdens de ALV is Frits Perdijk geinstalleerd als penningmeester algemeen. Hij volgt Pieter Raijmakers op. Verder is besloten tot het instellen van een werkgroep die met voorstellen komt voor actualisatie van de statuten en een VADA brede werkgroep die het Algemeen Bestuur gaat adviseren over de huisvestingsstrategie. Aan de laatste werkgroep gaan roeileden George Kraan en Hermine der Nederlanden deelnemen.

Nu de lucht- en watertemperatuur snel aan het dalen zijn vraag ik verder aandacht voor veilig roeien in de winter. Hier tref je praktische tips en richtlijnen aan die voor jou en mederoeiers belangrijk zijn.

Tot slot nodig ik iedereen uit voor de VADA nieuwjaarreceptie op zondagmiddag 7 januari 15:00 in ons clubhuis. Dan blikken we samen terug op 2017 en vooruit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Voor nu wens ik iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe!