Blik op de toekomst

Geplaatst op 19-10-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Henk Blaauw
We hadden onze eigen ontwikkelingen afgestemd op het tijdschema van de Grebbedijk. Onze eigen ontwikkelingen gaan nu door, waarbij er waarschijnlijk nog wel sprake zal zijn van enige afstemming met het projectbureau van de Grebbedijk. Er kan voor de nieuwbouw voor sportaccommodaties subsidie bij het Rijk worden aangevraagd. De huidige regeling is dit jaar begonnen en loopt tot 1 januari 2024. We hebben dus de tijd om met een goed en gefundeerd voorstel te komen. Naast compensatie voor het niet langer kunnen verrekenen van de BTW (21%) is er ook een aanvullende subsidie van 15% voor duurzaam bouwen op sportaccommodaties.
  
We zijn als eerste begonnen met het heropenen van de gesprekken met de gemeente voor het er bij pachten of kopen van het verhoogde terrein naast Argo. Die gesprekken zijn begin 2017 gestaakt in verband met de Grebbedijkontwikkelingen en kunnen nu dus weer worden opgepakt.
 
Voorts gaan we als AB op de komende ALV (maandag 18 november 2019) het voorstel doen om een strategische commissie nieuwe stijl te benoemen. Deze commissie is al oriënterend aan het werk. Het voorstel van het AB zal zijn dat deze commissie tussen de komende najaars-ALV en de voorjaars-ALV van 2020 een plan van aanpak gaat uitwerken. Dat plan van aanpak zal zich vooral richten op de hoe-vraag: welke stappen moeten we doorlopen om te komen tot een breed gedragen plan en hoe gaan we dat precies doen.
 
We zullen dan ook in de komende ALV met een voorstel komen om de participatie van de leden zo groot en evenwichtig mogelijk te maken. Kom dus vooral!
 
We staan aan het begin van een mooi maar niet eenvoudig traject waarin we VADA voor de komende tientallenjaren duurzaam vorm gaan geven.
 
Voor vragen en suggesties kun je altijd terecht bij ieder lid van het AB inclusief mijzelf.
Henk Blaauw, vz VADA