Contributie 2017

Geplaatst op 31-01-2017  -  Categorie: Algemeen

De inning van contributie 2017 begint rond 25 februari. Vrijwel alle leden hebben nu gekozen voor automatische incasso. Dat betekent voor hen, dat contributie in 4 termijnen geïncasseerd wordt, telkens rond de 25e van de tweede maand van een kwartaal.

Leden die geen gebruik maken van automatische incasso die krijgen rond 20 februari een factuur voor het hele jaar. Bovendien wordt een toeslag van € 10 in rekening gebracht.

Leden van de verschillende afdelingen zijn ook lid van een landelijke bond: KNRB of KNWV. Die bonden innen hun contributie op jaarbasis. Om die reden wordt de bijdrage aan KNRB en KNWV ook in één keer geïncasseerd, in februari. Dat geldt ook voor donaties aan de Club van 50.

Havenleden zullen merken dat het liggeld op een andere manier wordt berekend: niet meer naar lengte, maar naar oppervlak. Naast een vast instaptarief van € 100 word vervolgens liggeld per m2 in rekening gebracht. Voor een bijboot of buitenboordmotor geldt voor 2017 nog geen toeslag!
Op deze tarieven is 21% btw van toepassing voor zover het om boten gaat die niet onder de categorie 'sport' vallen. Op de website zijn de tarieven inclusief btw vermeld.

Tarieven 2017