COVID-19: Aanvullende maatregelen

Geplaatst op 19-03-2020  -  Categorie: Algemeen

Inmiddels zitten wij in Nederland een paar dagen zoveel mogelijk thuis en vermijden wij sociale contacten. Om ons heen zien wij dat dit best discipline vraagt. Met name 1,5 meter afstand bewaren tot ander mensen blijkt lastig, vooral in speeltuinen, supermarkten en tuincentra. Laten wij bij VADA in ieder geval proberen deze richtlijn strikt na te leven en te handhaven.
  
Onze veiligheidscommissie is vanuit dagelijks werk volop bezig met Covid-19. Vanuit hen heeft het bestuur de volgende dringende adviezen gekregen die wij ook opvolgen.
  
Advies vanuit veiligheidscommissie:

  • Omdat het onduidelijk is hoe lang het virus op plastic en metalen oppervlakte kan overleven (sommige studies gaan uit van dagen) adviseren wij om zo veel mogelijk contactloos te doen. Bijvoorbeeld niet meer met de code het haventerrein op te gaan maar uitsluitend per druppel.
  • Wij adviseren dringend om gebruik ergometer bij roeien te verbieden.
  • Individueel bootgebruik kan nog steeds, maar de vraag is of nu skiffen/kanoën echt noodzakelijk is. Omdat wij landelijke richtlijnen volgen is er geen aanleiding om het bestuur te adviseren dit te verbieden, maar wij roepen bestuur op om leden te wijzen op alternatieven (als fietsen, oefeningen thuis etc.). Op diverse websites van sportscholen staan alternatieve oefeningen voor thuis beschreven.

Wij volgen deze adviezen op. Dus maak vanaf nu geen gebruik meer van de code bij het fietshek, maak geen gebruik meer van ergometer en zoek alternatieven voor skiffen en kanoën.
  
Aanvullend hierop hebben wij nog een opmerking over kantine. Doordat het sleutelkastje achter de deur hangt is het niet mogelijk om overdag de kantine op slot te doen. Vanaf vandaag zal dat iedere dag zal dat vanaf 18.00 gebeuren. Het feit dat de kantine overdag open is, betekent niet dat je daar met meerdere mensen kan gaan zitten om koffie te drinken of iets dergelijks. Ook omdat Simone er niet is wordt er minder schoon gemaakt. Dus de kantine is uitsluitend nog open voor het gebruik van het sleutelkastje.
  
Wat er nu allemaal gebeurd is erg onwerkelijk en niet te bevatten. Jullie kennende vertrouwen wij erop dat jullie bovengenoemde voorschriften naleven en handhaven. Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd.

Druppels kunnen op dit moment het eenvoudigst direct bij Daaf Kodde (d.m.kodde@hccnet.nl) worden aangevraagd onder vermelding van naam en lidmaatschapsnummer. Simone zal zorgdragen voor de distributie.

Algemeen bestuur WSV VADA