Evaluatie roeiprotocol en nieuw schema tijdslots VADA roeien

Geplaatst op 26-06-2020  -  Categorie: Roeien

Eigen waarnemingen en terugkoppeling vanuit Ploegcoördinatoren, Roei-Veiligheidscommissie, MyFleet commissie en van individuele roeileden leveren bij het roeibestuur het beeld op dat iedereen zich over het algemeen goed weet te houden aan de regels omtrent de hygiëne (roeimaterialen en accommodatie). Laten we dat volhouden.

Vanaf roeiprotocol stadium 2, toen skiffen door volwassenen weer was toegestaan, hebben we tijdslots ingevoerd om drukte te voorkomen op populaire roeitijden. Dat werkte redelijk en heeft zijn functie gehad. Het leidde soms ook tot misverstanden en onderbenutting van de beschikbare skiffs. Daarom is met behulp van breed gevraagde en ontvangen input gekeken hoe tijdslots effectiever kunnen worden gebruikt. Verder zou het doel van tijdslots niet moeten zijn om door de week en in het weekend alle roeitijden te verkavelen. Dan blijft er geen vrije ruimte meer over. Doel moet wel zijn dat tijdens populaire roeitijden:

  • het reserveren en meenemen van roeiboten duidelijk en vlot gebeurt,
  • niet meer dan circa 15 personen aanwezig zijn bij de loods, op het voorterrein en de vlotten,
  • zoveel mogelijk roeileden gelegenheid wordt geboden om met een roeiboot op het water te zijn.

Nieuw tijdslotschema VADA roeien

Op onze website is het ‘tijdslotschema VADA roeien’ gepubliceerd met de nieuwe verdeling van tijdslots over roeiploegen en de regels daaromtrent. Alle regels die voor de Corona golden met betrekking tot rechten van roeiploegen en individuele roeiers, zie Vadamecum, blijven gewoon van kracht. Voor de huidige Corona situatie gelden de volgende spelregels m.b.t. de tijdslots:

  1. Raadpleeg voordat je reserveert het schema met tijdslots. Het actuele schema kun je downloaden via https://vadaroeien.nl/resources/File/tijdslots.pdf
  2. Overleg met de sloteigenaar als je in zijn/haar tijdslot wilt roeien EN vooraf een boot wilt reserveren. Telefoonnummers van de sloteigenaar staan bij de tijdslots of zijn via sms of whatsapp op te vragen bij Wolf Knab 06 - 38 89 89 94.
  3. Op maandag t/m donderdag kunnen boten die een kwartier na aanvang van een gereserveerd tijdslot niet zijn meegenomen, vrij gebruikt worden. Zorg er dan voor dat jouw boot weer schoon in de loods ligt bij aanvang van het daarop volgende tijdslot. Op vrijdag t/m zondag is dit niet mogelijk.
  4. Bij aanvang van een tijdslot zijn alleen de roeiers aanwezig die voor dat tijdslot een boot hebben gereserveerd. Blijf dus niet hangen als er een nieuw tijdslot volgt en kom 15 minuten na aanvang pas kijken of er een boot vrij is.
  5. In de vrije tijdslots zijn boten door iedereen te reserveren. Zorg er wel voor dat jouw boot weer schoon in de loods ligt bij aanvang van het daarop volgende tijdslot.

Om in de komende tijd een zo goed mogelijke spreiding van tijdslots en ook ruimte voor individuele roeiers te behouden, kan het roeibestuur op basis van signalen aanpassingen doen. Die worden via de bekende kanalen (mail, website) gepubliceerd en kenbaar gemaakt aan alle roeileden.