Grebbedijkontwikkeling en dag van de Grebbedijk

Geplaatst op 04-10-2017  -  Categorie: Roeien

Na meerdere besprekingen zijn binnen VADA en met ARGO en andere watersportverenigingen in de Wageningse Uiterwaarden een aantal conclusies getrokken over verbetering van de recreatie-mogelijkheden en veiligheid op het drukke Havenkanaal en de Rijn. Op die manier willen we meekoppelkansen benutten van dit omvangrijke dijkverbeteringsproject. Vanuit roeien is het realiseren van een roeibaan ingebracht die landschappelijk ingepast zou kunnen worden ten oosten of westen van de VADA locatie. Verder vond op zaterdag 23 september de dag van de Grebbedijk plaats, dit keer bij ARGO. Voor wie geinteresseerd is in de Grebbedijkontwikkeling is er op http://grebbedijk.com gelegenheid je in te schrijven voor de nieuwsbrief van de projectorganisatie.