Najaarsledenvergadering

Geplaatst op 13-10-2016  -  Categorie: Haven

Hierbij worden alle leden van de afdeling Haven van Watersportvereniging VADA uitgenodigd voor de najaarsledenvergadering op 8 november van dit jaar. Naast de gebruikelijke onderwerpen zullen op deze vergadering aan de orde komen een voorstel voor een nieuw havenreglement en een voorstel voor een nieuwe tarievenstructuur voor ligplaatsen in de haven.
Verder zullen tijdens deze vergadering havencommissaris Peter de Boer en secretaris Peter Schütz aftreden. Kandidaten voor deze functies kunnen zich bij de secretaris melden (nevah.[antispam].@wsv-vada.nl). Voor de functie van havencommissaris heeft zich inmiddels Koos Hoekzema kandidaat gesteld. Verder zal Daaf Kodde zich aan de ledenvergadering presenteren als nieuw lid van het bestuur, zonder specifieke portefeuille.
De agenda en andere stukken voor deze vergadering zullen uiterlijk twee weken van te voren op de website worden geplaats dan wel per E-mail aan de leden gestuurd.
Vanwege de twee voorstellen zal deze vergadering bij hoge uitzondering om half acht beginnen.