Opmeten van boten

Geplaatst op 25-03-2018  -  Categorie: Haven

Einde 2017 heeft het havenbestuur alle boten in de haven opgemeten met als doelstelling de bootmaat, die als grondslag dient voor het berekenen van het liggeldbedrag, opnieuw vast te stellen. Ervaring heeft geleerd dat de werkelijke bootafmetingen kunnen afwijken van de opgegeven afmetingen. De oorzaken hiervan zijn divers. Het havenbestuur zal periodiek controleren of de bootmaten gelijk zijn aan de eerder vastgestelde afmetingen.
De resultaten van de recente bootmetingen hebben veel stof doen opwaaien bij een aantal leden die schrokken van de nieuw opgegeven afmetingen van hun boten.
Het havenbestuur geeft tot haar spijt toe dat er bij de metingen fouten zijn gemaakt, onder meer veroorzaakt door onduidelijke criteria voor het uitvoeren van de metingen. Het havenbestuur biedt hiervoor haar excuses aan aan de benadeelde booteigenaren. Eigenaren, die een herziening wensen van de afmetingen van hun boten, kunnen hiervoor contact opnemen met de  havencommissaris , sirassimmocnevah.[antispam].@wsv-vada.nl. Een aantal hermetingen is al uitgevoerd.

Voor alle  duidelijkheid, de voor het tarief gehanteerde lengte is de lengte van de romp plus vaste naar achteren en voren uitstekende onderdelen zoals preekstoelen, niet te verstellen davits en boegsprieten. Uitstekende onderdelen die gemakkelijk, zonder gereedschap, kunnen worden verwijderd, worden niet meeberekend in de tariefmaat. Voorbeelden hiervan zijn hulpbuitenboordmotoren bij zeilboten en op de boot opgeslagen bijbootjes. Uitstekende delen mogen niet over de steiger reiken.

In de zomer wordt een controle uitgevoerd op in het water afgemeerde bijboten. Hiervoor kan bij de eigenaren een bedrag in rekening worden gebracht. De hoogte van dit bedrag wordt nog vastgesteld.