Zoeken

De Jacana Jacana gaat voor goud op het FISU WK

05 september 2018  -  Roeien
Het zal misschien zijn opgevallen dat de Jacana Jacana de afgelopen maanden niet altijd netjes op haar plank lag, en het kan zijn dat je je hebt afgevraagd waar ze heen was. Deze boot heeft natuurlijk al eerder waargemaakt dat er heel hard in kan worden gevaren, en daarom werd ze gebruikt door Anouk van Proteus-Eretes (op boeg) en Arlette van Argo bij de voorbereidingen voor het FISU WK ro...

De Vada zaaltraining begint op 26 september

05 september 2018  -  Roeien
Vind je bootcamp ook een afschrikwekkend woord, maar zou je wel wat meer aan je lijf en conditie willen doen? Heb je een abonnement op de sportschool, maar ga je eigenlijk te weinig? Train je ook het liefst met een beetje gezelligheid er om heen? Verlang je ook terug naar die ouderwetse gymzaaltjes van vroeger? Als je op 1 of meer van deze vragen ‘ja’ kan beantwoorden, dan i...

Afwezigheid in de haven melden

25 maart 2018  -  Haven
Verzoek aan alle leden: afwezigheid van meer dan één dag melden bij de Havenmeester. vakanties bij voorkeur opgeven via  inloggen op VADA website in ledentoegang.     “ Tekst uit het Havenreglement: Als een vaartuig meer dan een etmaal afwezig blijft, dan moet de Havenmeester hiervan, en van de vermoedelijke datum van terugkomst, in kennis worden ...

Afvoer van bilgewater en vervuild water

25 maart 2018  -  Haven
Het havenbestuur wil er wederom op wijzen dat bilgewater en andere vloeistoffen, bijv. met olie vervuild water, moeten worden gedeponeerd in de daartoe bestemde tanks bij het Havenkantoor. Het dumpen van dergelijke vloeistoffen in de haven wordt gestraft met een boete van maximaal € 1400 per delict.

Opmeten van boten

25 maart 2018  -  Haven
Einde 2017 heeft het havenbestuur alle boten in de haven opgemeten met als doelstelling de bootmaat, die als grondslag dient voor het berekenen van het liggeldbedrag, opnieuw vast te stellen. Ervaring heeft geleerd dat de werkelijke bootafmetingen kunnen afwijken van de opgegeven afmetingen. De oorzaken hiervan zijn divers. Het havenbestuur zal periodiek controleren of de bootmaten gelijk zijn ...