Zoeken

Maneswaard

03 mei 2023  -  Algemeen
Staatsbosbeheer heeft plannen voor herinrichting van de Maneswaard (de recreatieplas naast de Rijn halverwege tussen Wageningen en Rhenen). Onderdeel van die plannen is het dichten van de dijk. De recreatieplas zou daardoor niet meer toegankelijk zijn vanaf de Rijn. Vanuit Vada zijn we op verschillende manieren bezig om die afsluiting te voorkomen. We zijn in overleg met Staatsbosbeheer, en men...

Veiligheidscommissie zoekt versterking

03 mei 2023  -  Algemeen
De verenigingsbrede veiligheidscommissie is op zoek naar versterking. De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende veiligheidsaspecten van onze vereniging. Ben je bereid om daarover mee te denken? Meld je dan aan bij Bart Schuver (secretaris@wsv-vada.nl).

Gedragsregels op de website

03 mei 2023  -  Algemeen
We vinden het belangrijk dat Vada een veilige plek is voor watersporters en hun coaches/begeleiders. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Dat uitgangspunt is uitgewerkt in een aantal gedragsregels van het Centrum veilige sport Nederland. Voor iedereen die betrokken is bij coaching/instructie is het goed om daar kennis van te nemen. De gedragsregels zijn te vinden op de site van Vad...

Nieuwjaarsduik

01 januari 2023  -  Verhalen Kano

Waaltocht

20 december 2022  -  Verhalen Kano