Sportspecifiek protocol VADA roeien stadium 3, meldpunt en evaluatie

Geplaatst op 26-06-2020  -  Categorie: Roeien

In het nieuwe roeiprotocol zijn de spelregels vastgelegd waaraan iedereen zich vanaf nu moet houden. Op onze website is roeiprotocol 3 gepubliceerd. De belangrijkste versoepelingen zijn hieronder weergegeven.

De Roei-Veiligheidscommissie en de Veiligheidscommissie WSV VADA hebben input geleverd voor dit nieuwe protocol. Het advies van de veiligheidscommissies heeft het Roeibestuur op een aantal punten overgenomen. Op andere punten is het bestuur afgeweken van het advies. Het bestuur is van mening dat dit kan binnen de bestaande veiligheidsregels van VADA roeien. Het protocol is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Wageningen.

We vragen ploegcoördinatoren en roeileden om via corona@vada-roeien.nl meldingen te doen en vragen te stellen over het nieuwe roeiprotocol en tijdslotschema. Het roeibestuur heeft aan de Roei-Veiligheidscommissie gevraagd om over vier weken met ons te evalueren hoe de uitvoering en handhaving van de nieuwe Corona regels gaat: Wat gaat goed? en Wat zijn verbeterpunten?

Roeiers die een gezamenlijk huishouden vormen mogen roeien in meermansboten

Op basis van aanwezige kennis en registratie in de ledenadministratie weten we wie samen een huishouden vormen. Deze roeileden mogen als huishouden vanaf nu in een meermansboot het water op zonder te voldoen aan de 1,5 meter afstand.

Roeien in meermansboten toegestaan mits de onderlinge afstand ten minste 1,5 meter is

Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van een onderlinge afstand van 1,5 meter en de voorwaarde dat de roeiers sterk genoeg zijn om met minder roeiers de boot veilig te varen, zie reglementen Vadamecum, is het toegestaan in de volgende boten te roeien:

  • Roeien in C5 met voetstuur en open plekken op plaats 2 en 4
  • Roeien in C3 met voetstuur en open plek op plaats 2
  • Roeien met C4 met stuurman/stuurvrouw en open plek op plaats 2 en 4
  • Roeien met C2 met stuurman/stuurvrouw en open plek op slag.

Op deze wijze is de onderlinge afstand tussen de roeiers en/of stuurman/stuurvrouw ruim 1,5 meter, zelfs meer dan 2,7 meter. Verder gaan we er onverminderd van uit dat bevoegde stuurlieden zelf de inschatting maken wat wel en niet verantwoord is, gegeven de roeiomstandigheden en gegeven de capaciteiten van de roeiers die aan boord zijn.

De Mooievaart komt voorlopig alleen beschikbaar als ongestuurde C-3 evenals de Kemphen en de Bonte Piet als ongestuurde C-2en. Ombouwen van deze boten naar gestuurde boten is voorlopig niet toegestaan. Voor het sturen van deze ongestuurde boten moeten stuurlieden een Sk1 en St2 bevoegdheid hebben.

De nieuwe Baumgartner komt voorlopig alleen als gestuurde C-2 beschikbaar.

Maximaal aantal personen van 10 naar circa 15 (aanwezig in loods, op voorterrein en vlotten)

Vanaf 11 mei hebben we ervaring opgedaan met de 1,5 meter regel en het voorkomen van drukte op VADA-roeien door middel van tijdslots, waarover later meer. Wij achten het verantwoord om circa 15 roeileden aanwezig te laten zijn omdat gebleken is dat ook dan voldoende afstand gehouden kan worden.