Lidmaatschap Roeien

Als beginnend roeier kun je je aanmelden voor de beginnerscursus die elk jaar in april/mei wordt georganiseerd. Na afloop van de cursus kun je besluiten of je lid wil blijven.

Indien je op een ander moment in het jaar wil leren roeien is het in overleg mogelijk om vrijblijvend een aantal keren instructie te krijgen en kennis te maken met de roeisport en de vereniging.

Voor ervaren en minder ervaren roeiers wordt gekeken bij welke ploeg je je kunt aansluiten. De roeiafdeling kent een groot aantal ploegen met uiteenlopende samenstellingen wat betreft leeftijd, roeiniveau, roeiambitie en roeitijd. Je kunt een aantal keer meeroeien met een ploeg of met verschillende ploegen waarna je besluit of je lid wordt.

Lid worden

Door me in te schrijven als lid van VADA verklaar ik:

 • de watersportvereniging VADA te machtigen tot incassering van het verschuldigde contributie en andere, door de Algemene Ledenvergadering, vastgestelde bedragen ten gunste van bankrekening NL69 RABO 0306 2887 29
 • dat ik wanneer ik het niet eens ben met het afgeschreven bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de afschrijving in contact zal opnemen met retseemgninnep.[antispam].@wsv-vada.nl
 • te kunnen zwemmen
 • kennis te hebben genomen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de desbetreffende afdeling
 • kennis te hebben genomen van het privacybeleid
 • er nota van heb genomen dat contributie- en liggelden per kwartaal worden berekend en geïnd. Het lidmaatschap vangt aan op de eerste dag van het kwartaal waarin ik me heb aangemeld
 • opzeggen van het lidmaatschap kan tot 2 weken voor het einde van een kwartaal. Het eerstvolgende kwartaal is men dan geen contributie verschuldigd. Opzegging moet worden doorgegeven aan het taairatercesnedel.[antispam].@wsv-vada.nl
 • gedurende mijn lidmaatschap van watersportvereniging VADA als roeilid een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben, waarbij zodra ik stuur bevoegdheid bij de roeiafdeling heb, schade aan roeiboten die ik ‘onder mij heb’, ‘in opzicht heb’, niet is uitgesloten

Ledenadministratie

 • We gebruiken gegevens alleen voor het uitvoeren van de ledenadministratie en facturatie
 • Watersportvereniging VADA verstrekt gegevens in geen geval aan derden, tenzij op justitieel verzoek

SEP-key

 • Het aanvragen van een toegangssleutel (voor het toegangshek en clubhuis) doe je via het taairatercesnedel.[antispam].@wsv-vada.nl met vermelding van naam en lidnummer. Na verwerking van de aanvraag door het ledensecretariaat kan je de SEP-key afhalen bij de kantine beheerster.
 • De borg van € 20 wordt geïnd bij de eerst volgende automatische incasso. Er geldt een maximum van 2 key’s per lid. De borg kan worden terug ontvangen door de key in te leveren bij de kantinebeheerster.

Aanmelden als lid

 

Nieuws Roeien

Aangepast roeiprotocol

Datum: 21 oktober 2020  -  Categorie: Roeien
De nieuwe Coronarichtlijnen van de Rijksoverheid raken ons allemaal en zijn noodzakelijk om Covid-19 in te dammen. Sporten is maar beperkt mogelijk bij VADA. Op basis van de richtlijnen, nieuwe KNRB-regels en deskundi...

Skiffen

Datum: 28 september 2020  -  Categorie: Roeien
Mede door Corona is in de afgelopen zomerperiode driemaal zoveel geskifft als in voorgaande jaren. Maar dat is ook mogelijk gemaakt doordat we de skiff-vloot in de afgelopen jaren gestaag hebben uitgebreid. Opvallend ...

Richtlijn aanlegplaatsen

Datum: 28 september 2020  -  Categorie: Roeien
In de afgelopen periode zijn een aantal keren onnodige bootschades ontstaan door foutief aanleggen  op strandjes en tijdens tochten. Op de website vind je meer informatie over hoe deze schade te voorkomen https://vada...

Algemene Roei Vergadering (ARV) 3 november

Datum: 28 september 2020  -  Categorie: Roeien
Om besluiten te kunnen nemen voor 2021 en controle te kunnen uitoefenen op het functioneren van de roeiafdeling is het belangrijk dat een ARV wordt georganiseerd op 3 november. Zoals gemeld in de laatste nieuwsflits w...

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

Datum: 21 oktober 2020  -  Categorie: Algemeen
We houden in het achterhoofd dat we verantwoord door willen sporten wanneer dat maar kan, maar het elkaar treffen in groepsverband zoveel mogelijk willen beperken. Wat houdt dit allemaal nu in voor de kantine,...

Varen doe je samen

Datum: 13 juli 2016  -  Categorie: Algemeen
Er is een nieuwe brochure van VAREN DOE JE SAMEN. Hier vind je de nieuwe brochures.

Kalender

NOV
3
Algemene Roeivergadering

Roeien | 20:00 | ten Anker

Om te voorkomen dat het te druk wordt zijn alleen de kiespersonen van de roeiafdeling, de leden v...

NOV
24
Algemene ledenvergadering

Algemeen | 20:00 - 22:00 | ten Anker